بازی خوب بازی بد

📍اپیزود ۴۰ #رادیوپیوست با عنوان بازی ‌خوب بازی بد با مرور اخبار هفته به پر دانلودترین بازی ایرانی و  حواشی مجمع مخابرات پرداخته است.

🆔 @peivast